Jak připravit data

Formát

Podklady pro tisk posílejte prosím nejlépe ve formátu PDF.

Z jiných typů souborů, jako DOC, PPT, JPG, GIF, PNG apod., můžeme tisková data připravit u nás.

Spadávka a bezpečná zóna

Pokud chcete, aby například obrázek na pozadí nebo jiné grafické prvky byly vytištěny až ke kraji dokumentu, umístěte je s přesahem (spadávkou) přes hranu dokumentu alespoň 3 mm. Při nedodržení se na finálním tisku mohou objevovat bílé okraje. Důvodem je tolerance při konečném ořezu. Stejnou příčinu má i pravidlo bezpečné zóny: Neumisťujte důležité grafické objekty blíže než 3 mm od okraje a nepoužívejte tenké linky podél okraje dokumentu.

Barevnost

Doporučujeme používat CMYK barvy definované v dokumentu, pokud to aplikace, ve které dokument připravujete, umožňuje.

Rozlišení použitých obrázků

Optimální rozlišení obrázků je 250-300 DPI